Oficjalny Blog
RadiAnt DICOM Viewer 4.6.9
November 5, 2018
RadiAnt DICOM Viewer 4.6.9
Our latest maintenance release (4.6.9) brings a few improvements. We added support for large volumes in VR and 3D MPR and made possible display of certain BTO (Breast Tomosynthesis Objects) and two other obscure types of DICOM files. Also, some rare crashes were fixed.

Go to download page.
Volume Rendering in 4K
October 22, 2018
Volume Rendering in 4K
Recently we got hold of the new NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti graphics card. Our initial tests show that it is about 75% faster than the previous flagship GTX 1080 Ti as far as Volume Rendering is concerned. Just take a look at this chart.

This increase in speed allows for using VR on 4K monitors and still maintain fluid interactions: https://www.youtube.com/watch?v=lqSk_NDndIw.
RadiAnt DICOM Viewer on macOS High Sierra
July 4, 2018
RadiAnt DICOM Viewer on macOS High Sierra
We have refreshed the tutorial showing how to install RadiAnt on Mac computers. This video depicts the installation process on the latest macOS High Sierra systems.

Disclaimer: RadiAnt DICOM Viewer is built and tested specifically for Windows platform. We do not officially support RadiAnt on platforms other than Windows. RadiAnt can technically run on macOS systems using the open-source Wine software, however, some features may not be available or may cause program crashes.

https://www.youtube.com/watch?v=pVtvbuFrtNI
RadiAnt DICOM Viewer 4.6.5
June 14, 2018
RadiAnt DICOM Viewer 4.6.5
Our latest public release (4.6.5) brings a few new features and many improvements:
 • GPU acceleration makes a difference in 3D VR/MIP interactions, if your system is configured with a fast Nvidia GPU.
 • 3D Cursor lets you easily identify the same location on multiple 2D series having the same or different image planes.
 • We added some diversity to the 3D VR window - there are several 3D presets available for spicing up your 3D renderings.
 • Finally, you can send studies to RadiAnt from other PACS locations without the need to initiate the download on the client PC.

Our manual was updated to the latest release. So was the template in the translation tool - you can now complete missing items in your translations.

Check the full changelog and download here.
3D Cursor in RadiAnt DICOM Viewer 4.5.9 BETA
March 5, 2018
3D Cursor in RadiAnt DICOM Viewer 4.5.9 BETA
Our latest beta version features 3D Cursor, a tool that lets you quickly localize the same structure in different series.

It can be helpful when viewing series either with the same image orientation (e.g., pre and post-contrast CT) or different image orientations (e.g., MR study of the spine with sagittal and axial series).

Visit our forum to read more details about this feature and download the beta version.
Forum Dyskusyjne
RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD Viewer
Przeglądarka płyt CD/DVD z badaniem pacjenta

Czy wiesz jak bardzo frustrujące może być oczekiwanie na otwarcie płyty CD z badaniem pacjenta?
Czy Twoja przeglądarka wymaga zainstalowania dodatkowych komponentów przed jej uruchomieniem?

Wypróbuj przeglądarkę RadiAnt DICOM Viewer w wersji autorun CD/DVD! Jest wyjątkowo szybka, uruchamia się z płyty CD/DVD bez potrzeby instalacji w systemach Windows XP SP3, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 oraz nie posiada żadnych dodatkowych wymagań (np. .NET, Java).

Jeśli pozwala na to system operacyjny, uruchamiana jest 64-bitowa wersja dla lepszego komfortu pracy. Na starszych maszynach używana jest wersja 32-bitowa. Do płyty dodawane jest tylko około 6MB plików przeglądarki.

Obraz logo wyświetlanego po otworzeniu aplikacji może być użyty do pokazania użytkownikom informacji o Twojej firmie.
Basic tools for manipulation of images
Wszystkie potrzebne narzędzia pod ręką

RadiAnt DICOM Viewer zapewnia następujące podstawowe narzędzia do obróbki obrazu i pomiarów:
 • Płynne powiększanie i przesuwanie
 • Ustawienia jasności i kontrastu, tryb negatywu
 • Domyślne ustawienia okna dla Tomografii Komputerowej (płucne, kostne, etc.)
 • Obroty (90, 180 stopni), odbicia lustrzane (w poziomie i pionie)
 • Długość odcinka
 • Średnia, minimalna i maksymalna wartość parametru (np. gęstość w jednostkach Hounsfielda w Tomografii Komputerowej) w obrębie koła/elipsy oraz jej powierzchnia
 • Wartość kąta (normalny oraz kąt Cobba)
 • Narzędzie ołówka do rysowania odręcznego
Lightning fast performance
Szybki jak błyskawica

RadiAnt DICOM Viewer został zaprojektowany tak, aby używać zasobów komputera najwydajniej jak to jest tylko możliwe. Potrafi wykorzystać systemy wielordzeniowe i wieloprocesorowe z wielo gigabajtami pamięci RAM, ale także da się uruchomić na starszej maszynie z jednordzeniowym procesorem i niewielką ilością pamięci (512MB).

Dostępna jest 64-bitowa wersja dla nowszych systemów, aby można było wszystkie otworzone obrazy umieścić w więcej niż 4GB pamięci, jeśli zajdzie taka potrzeba. Asynchroniczne odczytywanie pozwoli Ci przeglądać obrazy już podczas ich ładowania.

Wszystko to zawarte w bardzo kompaktowej aplikacji - rozmiar instalatora minimalnie przekracza 2MB.
PACS client feature for searching and retrieving studies
Search and download studies from PACS locations

The PACS (Picture Archiving and Communication System) client feature lets RadiAnt DICOM Viewer query and retrieve studies from other PACS hosts.

Supported service class users/providers are: C-ECHO SCU, C-ECHO SCP, C-FIND SCU, C-MOVE-SCU, C-STORE-SCP (Only transfers initiated from the RadiAnt DICOM Viewer are accepted. If you try to send studies from other PACS nodes without searching them first and starting the download in RadiAnt, they will be ignored).

Received DICOM files are stored in a temporary folder and are deleted when RadiAnt closes.
Multiple formats of DICOM files supported
Obsługiwane różnorodne typy plików DICOM

Otwieraj i wyświetlaj badania otrzymane różnymi metodami obrazowania:
 • Radiografia cyfrowa (CR, DX)
 • Mammografia (MG)
 • Tomografia komputerowa (CT)
 • Rezonans magnetyczny (MR)
 • Pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT (PT)
 • Ultrasonografia (US)
 • Cyfrowa angiografia (XA)
 • Gamma kamera, medycyna nuklearna (NM)
 • Obrazy wtórne i zeskanowane (SC)
 • Structured Reports (SR)

Obsługiwane są różnorodne typy plików DICOM:
 • Monochromatyczne (np. CR, CT, MR) i kolorowe (np. US, rekonstrukcje 3D)
 • Obrazy statyczne (np. CR, MG, CT) i dynamiczne sekwencje (np. XA, US)
 • Nieskompresowane i skompresowane (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000)
Browse and compare multiple series of images
Porównywanie różnych serii i badań

Istnieje możliwość otworzenia wielu serii tego samego badania lub różnych badań w celu ich porównania, zarówno w tym samym jak i w wielu oknach przeglądarki.

Serie z obrazami uzyskanymi w tej samej płaszczyźnie (np. tomografia komputerowa przed i po podaniu środka kontrastowego) są domyślnie automatycznie synchronizowane.

Przy przeglądaniu serii z różnymi płaszczyznami obrazu (np. badanie rezonansu magnetycznego) wyświetlane są linie referencyjne dla lepszej korelacji anatomii.
Export DICOM files to BMP, JPEG, WMV
Eksport plików DICOM do obrazów i filmów

Twórz atrakcyjne wizualnie prezentacje i profesjonalne publikacje - RadiAnt DICOM Viewer umożliwia eksport plików DICOM do obrazów JPEG (skompresowane) i BMP (nieskompresowane bitmapy) oraz plików wideo WMV (Windows Media Video).

Eksportuj jeden obraz, całą serię, lub też wszystkie otworzone obrazy jednocześnie.

Skopiuj szybko wyświetlany obraz do schowka Windows przy użyciu skrótu CTRL + C i wklej do dokumentu Word lub Powerpoint.
2D and 3D Multi-planar reconstructions (MPR)
Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR

Narzędzie MPR przeglądarki RadiAnt DICOM Viewer może być użyte do wykonania rekonstrukcji obrazów w płaszczyznach ortogonalnych (czołowa, strzałkowa, osiowa, skośne - w zależności od płaszczyzny obrazów źródłowych).

W ten sposób, dzięki innej niż w bazowych obrazach perspektywie, możemy znacznie poprawić percepcję anatomii.

Proces rekonstrukcji jest bardzo szybki, seria czołowa może zostać utworzona z ponad 2000 skanów osiowych TK w około trzy sekundy (na nowoczesnym systemie Intel Core i7).
3D Volume Rendering (VR)
3D volume rendering

The 3D VR (volume rendering) tool lets you visualize large volumes of data generated by modern CT/MR scanners in three dimensional space. The different aspects of the data set can be interactively explored in the 3D VR window.

This tool lets you rotate the volume, change zoom level and position, adjust color and opacity, measure length and show hidden structures by cutting off the unwanted parts of the volume with the scalpel tool. The image is rendered progressively to maintain fluid operations even on slower machines.
PET-CT image fusion
Fuzja PET-CT

Narzędzie fuzji umożliwia nałożenie mapowanego kolorami obrazu PET na skan TK, aby otrzymać odnośnik anatomiczny dla obszarów ze zwiększonymi wartościami wychwytu FDG (fluorodeoksyglukozy).

Zmierz przy użyciu narzędzia elipsy maksymalną, minimalną i średnią wartość SUVbw (standaryzowana wartość wychwytu obliczona z użyciem masy ciała) w określonym obszarze.

Fuzja obrazów może być również stosowana z innymi metodami obrazowania, jak rezonans magnetyczny - np. obrazy DWI mogą zostać nałożone na skany T1 lub T2.
Time-intensity curves (TIC)
Time-intensity curves

RadiAnt DICOM Viewer lets you visualize the lesions' enhancement behavior (e.g. in Breast MRI) by plotting time-intensity curves (TICs).

Different types of curves can be obtained: Ia - straight (the signal intensity continues to increase over the entire dynamic period) / Ib - curved (the time-signal intensity curve is flattened in the late postcontrast period), II - plateau (the signal intensity plateaus in the intermediate and late postcontrast periods) or III - washout (the signal intensity decreases (washes out) in the intermediate postcontrast period).
Support for multitouch features on Windows 10
Multi-touch support

If you have a Windows 8 or Windows 10 touch-enabled device, you might find that gestures (motions that you make with one, two or more fingers) are easier to use than a mouse or keyboard. RadiAnt DICOM Viewer enables users to make use of the array of multi-touch gestures:
 • Touch the image with one finger and move it to browse through images of the displayed series.
 • To zoom in or out, touch two points on the image, and then move your fingers away from or toward each other. Drag the image with two fingers to move it and show invisible parts of zoomed image.
 • You can change the window settings (brightness/contrast) by touching the image with three fingers and moving them up/down (brightness) or left/right (contrast).
Multilingual interface - community translations
Wielojęzyczny interfejs

Dzięki naszej społeczności interfejs przeglądarki RadiAnt DICOM Viewer został przetłumaczony na ponad 20 języków:
 • angielski, arabski, brazylijski portugalski, bułgarski, chiński, czeski, duński, holenderski, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, indonezyjski, włoski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, hiszpański, szwedzki, turecki.

Narzędzie online ułatwia edycję dotychczasowych tłumaczeń, jak i tworzenie nowych.